Provozní řád Centra pro ženy „TEREZKA“

Provozovatel: Jiří Škopán, IČO: 75488175, bytem: Nové Kopisty 160, Litoměřice umístěna: Pokratická 1853, 1.NP, Litoměřice

Centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití, je zde umístěno 8 cvičebních strojů Hydraulic-Line, určených k systematickému a efektivnímu posilování svalů celého těla.

Na cvičební prostor navazuje šatna s WC, umyvadlem a sprchou.

 • Centrum je v provozu PO-St od 10,00 do 12,00 a od 14,00 – 20,00 hod, Út a Čt od 14.00 do 20.00, , So 10.00 do 12.00 a Ne  16.00 do 18.00 hod.

Poslední možnost vstupu do centra je v 19:15 hodin. Opuštění centra je nutné do zavírací doby.

 • Provoz centra zajišťují 2 zaměstnanci, po dobu činnosti centra je vždy přítomen minimálně jeden zaměstnanec, který řídí činnost v centru.
 • Centrum je provozováno na základě živnostenského oprávnění pro obor činnosti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Vstup do centra je možný jen s platnou permanentkou či zaplaceným jednorázovým vstupem.
 • Vstup do centra je povolen pouze v čisté, kvalitní a uzavřené obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných větších věcí jako, batohů, tašek, mobilních telefonů je mimo prostor šatny a úschovných boxů zakázáno.
 • V prostorách centra platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor centra zakázán.
 • Z hygienických důvodů používat pouze trika, popřípadě trika bez rukávů, nikoliv ale tílka.
 • Každý návštěvník centra musí mít s sebou dva ručníky – jeden na cvičení pod sebe a druhý na umytí. V případě potřeby je možné si je v centru zapůjčit.
 • Bez pevných uzavřených sportovních bot nebudou cvičenky vpuštěny, protože při jakékoliv aktivitě v našem centru hrozí nepříjemná zranění, kterým chceme správnou obuví předejít.
 • Návštěvnice přítomná v centru neruší ostatní při cvičení, je slušná a ohleduplné vůči všem ostatním přítomným cvičenkám.
 • Obsluha centra nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru  centra. V případě požádání vydává čisté ručníky. Čisté ručníky jsou uloženy ve skříňce v kanceláři, použité jsou předány obsluze při odchodu, obsluha ručníky odloží do koše na použité prádlo, po skončení provozu je použité prádlo odneseno obsluhou domů k vyprání. Vyprané a vyžehlené ručníky jsou přeneseny zpět do centra a uloženy do skříňky. Úklid prostor je prováděn minimálně 1x denně mytím podlahy ve společných veřejných prostorách (chodba, WC, sprcha) a 1x týdně ošetřením podlahy ve cvičebních prostorách. Očista a dezinfekce strojů a pomůcek se provádí denně po ukončení činnosti s použitím virucidních desinfekčních prostředků. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně na vlhko saponátem, WC  1x denně desinfekcí dezinfekčním prostředkem.
 • Nádoby na odpad musí být vyloženy sáčky, které se po uzavření centra vynášejí do popelnice, která je pravidelně vyvážena technickými službami. Plasty jsou ukládány do kontejnerů, zvlášť pro ně určených.
 • Na recepci centra je uložena lékárnička pro první pomoc a ošetření případných zranění obsahující: Jodisol nebo Septonex plus, náplasti, obinadla, pružné obinadlo, trojcípý šátek. Obsah lékárničky je pravidelně kontrolován a doplňován.
 • Cvičenky jsou odpovědny za dodržování pořádku v celém prostoru centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinny neprodleně hlásit obsluze nebo některé z odpovědných osob.
 • Jakékoliv úpravy a přesouvání strojového a cvičebního vybavení centra je zakázáno.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor centra.
 • Používání šatních skříněk je povoleno pouze v době návštěvy centra – pokud návštěvnice tak neučiní, bude skříňka odemknuta, vyklizena a věci zlikvidovány.
 • Cvičenky v prostorách centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevily závadu, jsou povinny ji nahlásit obsluze, nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
 • Cvičenky jsou povinny se před opuštěním prostor centra řádně odhlásit, vrátit klíče /zámky/ od šatní skříně popřípadě úschovného boxu, vrátit zapůjčený inventář centra.
 • Permanentky jsou nepřenosné, cvičenky nesmí umožnit vstup osobě, která nemá platnou kartu či zaplacený vstup do centra.
 • Kontrola, promazání a čištění strojů probíhá dle potřeby.
 • V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenky povinny neprodleně opustit veškeré prostory centra.
 • Do prostoru centra je zakázán vstup nepovolaných osob a všech zvířat s výjimkou vodících psů nevidomých osob.
 • V provozovně je zakázáno přechovávat předměty zaměstnanců nesouvisející s výkonem práce.
 • Osobní věci, občanský oděv a obuv všech přítomných v centru lze odkládat pouze v šatně.

Marie Škopánová

pracovník zodpovědný

za dodržování provozního řádu

Provozní řád INFRASAUNY

 • NÁVŠTĚVNÍK DBÁ POKYNŮ PERSONÁLU
 • NÁVŠTĚVNÍK DBÁ NA HYGIENU PROSTŘEDÍ, POUŽÍVÁ RUČNÍK JAKO PODLOŽKU NA SEZENÍ
 • PŘI SAUNOVÁNÍ JE NUTNO ZACHOVÁVAT KLID
 • ZÁKAZ KONZUMOVÁNÍ JÍDLA A ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ
 • OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLIV VSTOUPIT DO MÍSTNOSTI
 • SAUNOVÁNÍ JE VHODNÉ 1x AŽ 2x TÝDNĚ
 • SPRCHOVÝ KOUT JE URČEN ZDRAVÝM OSOBÁM A KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK SPRCHU PODSTUPUJE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST
 1. Před vstupem do InfraKABINY je možno použít sprchu!  Obličej se jen opláchne. Nekrémujte se a nepoužívejte ani žádnou další kosmetiku. Důkladně se osušte, usaďte se bezpečně na lavičce v InfraKABINĚ. Ochlazení lze absolvovat sprchováním bez mýdla za použití vlažné až teplé vody s vynecháním hlavy! Maximální doba ochlazováni je 2 minuty!. Doplňte tekutiny.
 2. Doplňujte dostatek tekutin, během celého průběhu saunování a i po skončení saunování. Nejlépe minerální vodu obohacenou o přírodní komplex minerálů a solí. Doplnění tekutin by mělo odpovídat ekvivalentu ztráty potu v InfraKABINĚ. Respektive, čím více se potíte, tím více byste měli doplňovat tekutiny.
 3. Pokud je vám příliš horko, otevřete vstupní dveře po dobu vámi zvolenou. NEPŘEKRAČUJTE 40 MINUT POBYTU V INFRAKABINĚ !
 4. Po skončení saunování můžete použit k ochlazení vlažnou vodu, ne studenou !

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY INFRAKABINY

 1. Každý, kdo vstupuje do InfraKABINY si je plně vědom svého zdravotního stavu a pokud ne, je nutné svůj zdravotní stav a využívání InfraKABINY nejdříve konzultovat s vašim obvodním lékařem !
 2. InfraKABINA není vhodná pro těhotné, pravděpodobně těhotné a kojící matky !
 3. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 4. V prostoru InfraKABINY jste povinni sedět na lavičce, zády směrem k zářičům, neopírejte se o dřevěné či skleněné boční části InfraKABINY, nejsou určeny k opírání a mohlo by dojít k poškození těchto částí! K podložení nohou použijte dřevěné stoličky, nesnažte se dávat nohy na lavičku. Zachovejte prosím klid a pořádek.
 5. Neponechávejte ručníky, žíňky ani ostatní hořlavé materiály v blízkosti topných těles. Pokud jste zahaleni v ručníku neopírejte se zády o topná tělesa !
 6. Nestříkejte vodou, ani jinými spreji v prostoru InfaKABINY, mohlo by dojít k elektrickému výboji.
 7. Zákaz užívání jakýchkoliv el. Přístrojů, včetně mobilů, cd a mp3 přehrávačů, mohlo by dojít k elektrickému výboji.
 8. Pokud máte jakékoli připomínky či náměty, budeme rádi, když se s námi o ně podělíte. Děkujeme.

Chování v sauně

Návštěvník sauny (klient) je povinen dodržovat provozní řád.
Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny a odpočívárny používá k podložení těla osuška.
Během pobytu v infrasauně klient nepožívá alkoholicé nápoje, nejí, snaží se chovat korektně a diskrétně k ostatním a přispět k udržení vysoké hygienické, estetické a společenské úrovně sauny.
Saunování dětí je povoleno pouze v doprovodu dospělé osoby.
Saunování je doporučeno především zdravým osobám. Každý návštěvník jej podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. Prohlídku u lékaře před návštěvou sauny rovněž doporučujeme osobám, které si nejsou jisti svým zdravotním stavem.
Do objektu sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým a osobám pod vlivem drog.
Saunování je zakázáno osobám trpícím zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou,kašlem, zarudlými spojivkami, bolestí hlavy, malátností, záněty horních cest dýchacích aj.), dále osobám s chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány atd.). Vstup není rovněž povolen osobám trpícím střevními chorobami.
Zákaz vstupu do sauny platí i pro osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
V prostoru sauny je zakázáno se holit, stříhat si nehty i vlasy.
Návštěvníkům sauny je doporučeno dodržovat pitný režim. Místem určeným k doplnění tekutin a občerstvení je odpočívárna nebo recepce.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny a jsou povinni hradit škody, které byly způsobeny jejich vinou.